top of page
server Installatie

Digitaal forensisch onderzoek

RISQ Digital Forensics voert digitale forensische onderzoeken uit, de vaststellingen die wij vastleggen uit een onderzoek kunnen en mogen ingebracht worden in een civiel- en/of strafrechtelijke procedure.

Wij hanteren diverse fases, waarin wij de opdrachtgever altijd pro-actief op de hoogte houden van de vorderingen, zo weet u waar u aan toe bent en waar wij staan in het onderzoek.

Fase 1: Voorbereidend onderzoek
Elk onderzoek begint met het verzamelen en analyseren van informatie zoals tot dan toe aangeleverd door de opdrachtgever. Daarnaast wordt zelfstandig aanvullende informatie vergaard voor onder andere het in kaart brengen van de eventuele onderzoeklocatie en het voorbereiden van technische middelen. Het voorbereidend onderzoek is noodzakelijk voor het selecteren van de meest geschikte onderzoeksmethode(n) ten behoeve van het onderzoek.   

Fase 2: Onderzoeksmethode(n)

Voor wat betreft de gegevensdragers, dienen de volgende stappen ondernomen te worden:

  • Chain of Custody and Evidence opstellen

  • veiligstellen gegevensdrager(s) (computer/smartphone)

  • Documenteren staat van gegevensdrager

  • Data acquisitie en verificatie van gegevensdrager(s) (forensische kopie maken)

  • Documentatie van de genomen stappen in het data acquisitie proces

Fase 3: Verifiëren, vergelijken en analyseren
Onze onderzoekers verifiëren, vergelijken en analyseren de uit het onderzoek verkregen informatie en bevindingen. In overleg met u kan besloten worden tot verder onderzoek met eventueel andere onderzoeksmethoden.  

Fase 4: Rapportage
Na afloop van het onderzoek wordt op basis van de bevindingen een schriftelijke rapportage opgesteld. In de rapportage worden de onderzoeksresultaten  op een heldere manier aan u gepresenteerd. 

Digitaal forensisch onderzoek: Services
bottom of page