top of page
Professional Camera

Particuliere Recherche

Huidige situatie

Er bestaat een ongewenste situatie die u opgelost wil hebben, of dit nu gaat om oplichting, stalking, diefstal/fraude, ongeoorloofd ziekteverzuim van een medewerker of het vertrouwen dat weg is bij uw partner (vermoeden van overspel), naar alle waarschijnlijkheid heeft u zelf al pogingen gedaan om tot een oplossing te komen of bewijsmateriaal te verzamelen. 

 

Gewenste situatie

RISQ help u om vast te stellen wat er precies aan de hand is op een integere professionele wijze, en bewijsmateriaal te verzamelen dat gebruikt kan worden in een civiel rechtelijke of strafrechtelijke procedure. RISQ heeft als doel waarheidsvinding, zo kunt u de ongewenste situatie stoppen en bepalen welke vervolgstappen u wilt nemen op basis van de gepresenteerde onderzoeksresultaten. 

Vergunning

Met een vergunning van het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft RISQ toestemming om particuliere recherche onderzoeken te mogen uitvoeren en is gelegitimeerd door de korpschef van de politie. RISQ is geregistreerd onder POB nummer 1665. 

Bedrijfsrecherche: Services
bottom of page